Thực phẩm khô

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Khô gà cay 2G - 1 gói x 50g
  17.600 ₫
  -
  +
  So sánh
 2. Khô gà cay 2G - 1 hộp x 250g
  69.300 ₫
  -
  +
  So sánh
 3. Khô gà lá chanh 2G - 1 gói x 50g
  17.600 ₫
  -
  +
  So sánh
 4. Khô gà lá chanh 2G - 1 hộp x 250g
  69.300 ₫
  -
  +
  So sánh
 5. Cơm gạo lức rong biển 2G - 1 hộp x 250g
  41.800 ₫
  -
  +
  So sánh
 6. Bánh tráng sốt tôm Vị 2G - 1 thùng x 20 gói x 125g
  407.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 7. Bánh tráng mắm ruốc Vị 2G - 1 thùng x 20 gói x 125g
  374.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 8. Cá Chỉ Vàng Một Nắng Ăn Liền Vietmade - 1 gói x 50g
  15.400 ₫
  -
  +
  So sánh
 9. Ruốc (khô) gà cay Thành Lộc - Lốc 5 gói x 100g
  Giá đặc biệt 136.400 ₫ 170.500 ₫
  -
  +
  So sánh
 10. Ruốc (khô) gà cay (lá chanh) Thành Lộc - Lốc 5 gói x 100g
  Giá đặc biệt 136.400 ₫ 170.500 ₫
  -
  +
  So sánh
 11. Thịt sấy (khô heo) ăn liền (xé) Thành Lộc - Lốc 5 gói x 100g
  Giá đặc biệt 140.800 ₫ 176.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 12. Thịt sấy (khô heo) ăn liền (miếng) Thành Lộc - Lốc 5 gói x 100g
  Giá đặc biệt 215.600 ₫ 269.500 ₫
  -
  +
  So sánh
 13. Bánh phồng tôm gia vị (có tiêu) trắng (size 35) Thành Lộc - Lốc 20 gói x 100g
  Giá đặc biệt 132.000 ₫ 165.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 14. Bánh phồng tôm trắng (size 35) Thành Lộc - Lốc 20 gói x 100g
  Giá đặc biệt 116.160 ₫ 145.200 ₫
  -
  +
  So sánh
 15. Bánh phồng tôm ngũ sắc (size 35) Thành Lộc - Lốc 20 gói x 100g
  Giá đặc biệt 132.000 ₫ 165.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 16. Bánh tráng vuông cuốn gỏi Thành Lộc - Lốc 10 gói x 100g
  Giá đặc biệt 96.800 ₫ 121.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 17. Bánh tráng (tròn truyền thống) Thành Lộc - Lốc 10 gói x 100g
  Giá đặc biệt 96.800 ₫ 121.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 18. Miến dong Thành Lộc - Lốc 5 gói x 500g
  Giá đặc biệt 167.200 ₫ 209.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 19. Bún khô Thành Lộc - Lốc 10 gói x 500g
  Giá đặc biệt 193.600 ₫ 242.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 20. Cá hộp Ba Cô Gái 155gr ( Nắp khui bật)- 1 Lốc 10 hộp
  135.000 ₫
  -
  +
  So sánh
 21. Phở khô Thành Lộc - Lốc 10 gói x 500g
  Giá đặc biệt 193.600 ₫ 242.000 ₫
  -
  +
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang