THÔNG BÁO

(V/v Qu h tr “Telio Care – An Tâm Đng Hành” tr giá 01 t đng)

Kính gi: Quý Khách Hàng

Nhằm tri ân và sát cánh cùng hoạt động kinh doanh của Khách Hàng trong năm 2021, Telio đã thành lập Qu h tr “Telio Care – An Tâm Đng Hành” tr giá 01 t đng (sau đây được gi tt là “Qu H Tr Telio Care”).

Theo quyết định của Telio, Quỹ Hỗ Trợ Telio Care sẽ được giải ngân, với các điều khoản và điều kiện sau:

 1.    QU H TR TELIO CARE

  • Tng giá tr: 1.000.000.000 VND (Mt t Vit Nam đng)
  • Mục đích: Hỗ trợ Khách Hàng của Telio bị mất thu nhập từ cửa hàng bán lẻ trong thời gian Khách Hàng bị ốm đau, phải điều trị nội trú.
  • Quỹ được lập và trích từ nguồn tài chính hiện có của Công ty TNHH Telio Việt Nam.
  • Telio không nhận quyên góp quỹ từ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để mở rộng Quỹ Hỗ Trợ Telio Care này.

2.     ĐIU KIN ĐƯỢC HƯỞNG H TR

        Là các Khách Hàng của Telio (các đại lý, nhà bán lẻ đã đăng ký và được xác nhận tài khoản trên nền tảng Telio, không áp dụng với các nhà bán buôn hay cá nhân hay người mua hàng khác) đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Bị ốm đau, phải thực hiện điều trị nội trú tại Bệnh viện hoặc Cơ sở khám chữa bệnh liên tục từ 05 ngày trở lên, dẫn tới không thể tiếp tục vận hành cửa hàng bán lẻ; và
  • Đã và đang giao dịch trên nền tảng Telio liên tục từ 06 tháng trở lên trước khi bị ốm đau như nêu trên; và
  • Không có bất kỳ khoản nợ đến hạn chưa thanh toán nào với Telio tính đến thời điểm đề nghị hưởng hỗ trợ; và
  • Cung cấp được Hồ sơ bệnh án, Giấy nhập viện, Giấy xuất viện, Hóa đơn viện phí, chứng từ y tế có xác nhận (đầy đủ dấu và chữ ký) của Bệnh viện hoặc Cơ sở khám chữa bệnh và các giấy tờ khác có liên quan được yêu cầu bởi Telio.

3.      MC H TR

         Mỗi Khách Hàng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần duy nhất theo mức hỗ trợ tương ứng như sau:

  • H tr Basic (áp dng vi các Khách Hàng có doanh s mua hàng trung bình mt tháng ti Telio đt t 30.000.000 VNĐ đến dưới 50.000.000 VNĐ): Khách Hàng được nhận hỗ trợ bằng tiền trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng); hoặc:
  • H tr Premium (áp dng vi các Khách Hàng có doanh s mua hàng trung bình mt tháng ti Telio đt t 50.000.000 VNĐ tr lên): Khách Hàng được nhận hỗ trợ bằng tiền trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

         Ngoài ra, tùy theo quyết định của mình, Telio có thể cân nhắc và đề xuất một mức hỗ trợ thêm khác cho Khách Hàng đối với các trường hợp Khách Hàng bị mắc bệnh nghiêm trọng hay phải điều trị nội trú dài hạn.

4.      THI HN H TR:

         Từ ngày 01/01/2021 đến hết năm 2021 dương lịch hoặc đến khi toàn bộ ngân sách của Quỹ Hỗ Trợ Telio Care được sử dụng hết, tùy thời điểm nào đến trước.

5.     CÁCH THC HƯỞNG H TR:

         Khách Hàng vui lòng liên hệ Hotline: 1800 6751 để được hướng dẫn các bước nhận hỗ trợ và cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Telio kính chúc Quý Khách Hàng và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất!